Hvad kan jeg hjælpe med?
Jeg har mange års erfaring med at hjælpe idrætsudøvere, teams og organisationer på ALLE niveauer. Grundlæggende er sportspsykologi egentlig ikke så anderledes fra andre grene af psykologien, der f.eks. handler om motivation, målsætning og præstationsoptimering og kan samtidig bruges inden for mange af livets andre områder. Selvom eliteidrætsudøvere ofte ophøjes til heltestatus, fremstår med overmenneskelige karaktertræk og ligner guder, så har de ofte brug for hjælp til helt almindelige psykologiske problemstillinger som stress, livskriser, angst og depression. Dette er jeg ekspert i, idet jeg både er specialist i klinisk psykologi og sportspsykologi. Jeg har desuden specialiseret mig i onlineterapi og sportspsykologisk bistand til sportsudøvere, som bor og konkurrerer i udlandet.

Hvordan kan jeg hjælpe dig?
De redskaber og teknikker jeg indøver i samråd med dig, kan bruges, uanset om du er nr. 1 i verden eller bare ønsker at tage et skridt videre fra det niveau, du nu engang befinder dig på.
Vigtige fokusområder som jeg er eksperter i at hjælpe dig med er: Hvordan bliver man en vinder? Hvordan hænger seriøsitet, præstation og glæde sammen? Hvornår bliver sund nervøsitet til hæmmende angst? Hvad er en ’god’ psyke, og hvordan udvikles den?
Rent fysisk, ernærings- og træningsmæssigt kan man ofte kun nå til et vist punkt, hvis ”hovedet ikke er med”. Jeg fokuserer på dét, der kan gøre forskellen på to ca. lige gode udøvere, der træner lige meget, spiser og sover lige godt osv. Her kommer psyken ind, og afhængigt af hvilken sport, man dyrker, kan den have enorm betydning og såvel forbedre som begrænse ens præstation. Man kan eksempelvis være så bange for ikke at præstere, at man går i sort, man kan træne som nr. 1 og alligevel altid ende som ”den evige toer”, eller ens temperament kan spænde ben for én.
Jeg hjælper dig med at forbedre din mentale sundhed og styrke, så du til træning, kampe, stævner, mesterskaber og konkurrencer kan yde dit allerbedste. Jeg kan gøre flere ting for at træne dig i dette, bl.a. hjælpe dig med:
• At håndtere præstationsangst. Jeg kan hjælpe dig med at overvinde angst for ikke at slå til og fejle. Dette er almindeligt blandt udøvere, der har perfektionistiske træk og er højt dedikerede samt bekymrer sig for meget om, hvad andre mennesker tænker om deres præstationer. Her fokuseres bl.a. på spændings- og angstregulering.
• At forbedre din selvtillid, dit selvværd og dit fokus, din ro, intensitet og tillid til din ydeevne og præstation. Disse mentale færdigheder hjælper dig med at forbedre dit præstationsniveau og kan også hjælpe på andre områder af dit liv.
• At komme tilbage efter skader. At vende tilbage efter en skade er ofte svært for mange udøvere afhængigt af skadens art. Ofte vender udøverne tilbage med “mentale ar” længe efter, at en skade er helet fysisk. Jeg kan hjælpe skadede sportsudøvere med at klare det psykiske pres og den usikkerhed, der er forbundet med både at være skadet og senere vende tilbage til et tidligere præstationsniveau og hjælpe dem af med angsten for endnu en skade af lignende art.
• At gå på ”pension”, dvs. den svære overgang mellem den ene dag at være eliteidrætsudøver på højeste niveau og den næste dag blot være ”tidligere eliteidrætsudøver”. Her er fokus på at komme videre i livet og finde glæde og mening i den ”normale” tilværelse uden for rampelyset selvom man har mistet en fasttømret identitet.
• At udvikle en “før kamp” rutine. Som en del af din mentale forberedelse, hjælper jeg dig med at udvikle mentale færdigheder og strategier, der anvendes i forbindelse med “pregame-” eller “prerace-rutiner”. Vi øver dig i også at have fokus på processen i stedet for udelukkende på resultatet og slutmålet og samtidig være mere proaktivt og positivt fokuseret før konkurrencen. Fokus skal med andre ord primært være på glæden ved at vinde fremfor på angsten for at tabe.
• At udvikle ”preshot-rutiner”. Her fokuserer vi på, hvordan du kan udvikle dine mentale færdigheder til at forberede dig på en bestemt motorisk færdighed, som f.eks. et golfslag, et frispark, et straffespark eller et kast.
• At forbedre og bevare træningseffektiviteten, -rutinen og -glæden. Her fokuseres på, at hjælpe dig med at forbedre kvaliteten og effektiviteten af din træning ved at indarbejde gode vaner og rutiner og komme af med de dårlige. Bl.a. fokuseres der på realistiske delmål så følelsen af progression, tilfredshed og glæde bevares.

Hvordan kan jeg hjælpe holdet og trænerstaben?
Jeg kan gøre flere ting for at optimere holdpræstationer på allerhøjeste niveau. Dette gøres i tæt samarbejde med holdets trænerstab og klubledelsen. F.eks. kan der fokuseres på:
• At optimere holdets kohæsion, sammenhængskraft, vindermentalitet og sammensætning.
• At vurdere hvilke mentale spillertyper, der i fremtiden kunne være brug for med henblik på optimal synergieffekt og holdpræstation.
• At vurdere de nuværende spilleres mentale niveau og tilstand. Dette gøres jævnligt i løbet af sæsonen. 
• At vurdere ungdomsspillernes mentale niveau herunder styrker og svagheder samt potentiale på længere sigt.
• At vurdere potentielle nyindkøbs mentale niveau inden transferaftalen underskrives, herunder styrker og svagheder samt potentiale på længere sigt. Ligeledes fokus på nye spilleres indflydelse, indvirkning og bidrag i forhold til den nuværende spillertrup.

Hvorfor vælge InTreatment?
Det sportspsykologiske felt er desværre præget af mange udbydere, der udgiver sig for at være sportspsykologer, men ikke er det. Dette til trods for, at det er strafbart at kalde sig psykolog uden at være det. Disse udbydere pynter sig med lånte fjer, eksponerer sig med tomme floskler, men mangler den psykologfaglige dybde, der skal til for, på etisk forsvarlig, seriøs og professionel vis, at varetage idrætsudøvernes interesser bedst muligt. Ofte gør disse udbydere mere skade end gavn. 
Man skal derfor vælge sin sportspsykolog med omhu og første trin er altså at få afklaret om vedkommende overhovedet er sportspsykolog. Her er tre vigtige trin, som anbefales i udvælgelsen af en kvalificeret sportspsykolog herunder at sikre sig, at sportspsykologen:
1. Er uddannet psykolog dvs. har gennemført en kandidatuddannelse i psykologi på et anerkendt universitet, der berettiger ham til at kalde sig cand.psych. ”Coaches”, ”sportspsykologiske konsulenter” og ”mentaltrænere” opfylder ofte ikke dette særdeles vigtige punkt og praktiserer derfor enfoldigt og ufleksibelt eller i bedste fald ud fra særdeles sparsom viden om den menneskelige psyke.
2. Har en længerevarende akademisk idrætsuddannelse med speciale i sportspsykologi.
3. Selv har praktisk erfaring som idrætsudøver på allerhøjeste nationale og internationale niveau og derved har kendskab til ”gamet” og idrætskulturen samt det enorme forventningspres, der er en del af dagligdagen som eliteidrætsudøver.
Jeg opfylder naturligvis ALLE disse tre kriterier.
Slutteligt er det naturligvis vigtigt at sikre sig at ”kemien” og alliancen mellem sportspsykologen og idrætsudøveren er i orden, idet dette er selve fundamentet for et godt og konstruktivt fremtidigt samarbejde.