Privatlivspolitik

Samtykke og tavshedspligt
Her er lidt fakta om data, når du går til psykolog:
Jeg skriver journal. Det vil sige, at jeg skriver noter om fx dine sociale forhold og dit helbred. Formålet er at give dig en god og relevant behandling.
Jeg kan modtage oplysninger om dig fra din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til, at de sender oplysningerne til mig.
Jeg har tavshedspligt, og det er kun mig der har adgang til din journal.
Jeg kan give oplysninger videre til din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til det.
Jeg har pligt til at bryde min tavshed, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade.
Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.
Jeg sender nødvendige regningsinformationer til betalere, hvis nogen (sygesikringen, forsikring, kommune) betaler dine samtaler helt eller delvist.
Din journal bliver opbevaret i et arkivskab under dobbelt lås, eller i et sikret journalsystem, der ligger hos en databehandler jeg har en aftale med. Jeg gemmer dine oplysninger i 5 år, i særlige tilfælde længere.
Din journal bliver tilintetgjort 5 år efter du sidst har været her, i særlige tilfælde senere.
Du har ret til at få at vide, hvad der står i din journal. Kontakt mig hvis du vil have en kopi.
Man må ikke slette i en journal, men hvis noget er forkert, kan vi tilføje en rettelse. Vi kan rette og slette i alt andet end journalen, hvis der er fejl.
Hvis du er utilfreds med hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så sig det til mig, så finder vi en løsning. Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet.

Dataansvarlig
Ulrik Bohnsen
Specialpsykolog og specialist i psykoterapi
CVR. 29669368
Østerbrogade 62,3., 2100 København Ø.
Telefon: 61657795
Mail: ulrikbohnsen@protonmail.com

Love og regler
Om journaler:
Autorisationslovens kapitel 6, og Journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).
Om samtykke til registrering af data:
Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].
Om pligt til at underrette om fare
Sundhedsloven paragraf 41.
Om skærpet underretningspligt, når det gælder børn og unges trivsel:
Serviceloven paragraf 153.
Om at klage over min behandling af dine oplysninger:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. www.datatilsynet.dk
Min hjemmeside lægger ikke cookies på din computer.